Refundacja NFZ
Peruka jak i proteza piersi jest produktem wpisanym na listę medycznych refundowanych środków pomocniczych. NFZ refunduje zakup środków pomocniczych zgodnie z ustalonymi limitami. Tabela przedstawiająca refundacje peruk, uzupełnień i protez piersi przez NFZ.

Lp. Przedmiot Kod środka limit NFZ Refundacja kwota
1 Peruka syntetyczna P.093 250,00 zł 100% limitu 250,00 zł
2 Peruka naturalna P.093 250,00 zł 100% limitu 250,00 zł
3 protezy piersi P.092 280,00 zł 100% limitu 280,00 zł
Perukę w cenie limitu 250 zł pacjent otrzymuje bezpłatnie. (za potwierdzone przez NFZ zlecenie). Jeżeli peruka kosztuje więcej niż maksymalny limit refundacji, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną zakupionej peruki, a limitem.

Protezę piersi w cenie limitu 280 zł pacjent otrzymuje bezpłatnie. (za potwierdzone przez NFZ zlecenie). Jeżeli proteza piersi kosztuje więcej niż maksymalny limit refundacji, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną zakupionej protezy, a limitem.
Jak uzyskać refundację?
Zleceie na refundację protezy piersi lub peruki wystawia lekarz posiadający specjalizację: onkolog, dermatolog, chirurg lub hematolog. Wypełnione przez lekarza zlecenie, należy potwierdzić w swoim Oddziale NFZ. Potwierdzone przez NFZ zlecenia są realizowane w Salonie "Bogadar włosy zdrowie i uroda" przy ul.Kasprowicza 58 w Warszawie.
UWAGA!
Zlecenie na perukę z włosów syntetycznych, naturalnych lub uzupełnień można uzyskać raz na rok. Zlecenie na protezę piersi można uzyskać raz na dwa lata. Potwierdzenie zlecenia dla pacjentów z Województwa Mazowieckiego NFZ znajduje się przy ul.Chaubińskiego 8. Od dnia 4 marca 2014r wzór zlecenia stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia nr 90/2013/SSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
PRZEDMIOTY REFUNDOWANE
Przedmioty refundowane, czyli peruki i protezy piersi nie podlegają obniżkom cen ani rabatom z uwagi na zapis prawny mówiący o braku możliwości zmiany cen na zakontraktowanych już wyrobach medycznych u świadczeniodawcy.

Copyright © 2016 Bogadar. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by W3layouts